Website Familie Westerink

Familie DOP Geschiedenissen

De misterieuze vermissing van Johanna Elisabeth de Nigtere

Op 19 jarige leeftijd van huis gegaan voor een sollicitatie. Naar later bleek naar een niet bestaand adres. Er is nooit meer van haar gehoord...
Politiebericht Vermissing Jo de Nigtere

Raven Schippers en Reders

In het boek Het Westfriese Geslacht Raven van Chr.P. Raven vinden we de voorouders Raven terug tot Pieter Jansz Raven (Ca 1540). Pieter Jansz en zijn zonen Jan, Jacob, Cornelis en Klaas waren allen schippers. Er zijn vele contracten gevonden betreffende koop (van aandelen) in schepen en bevrachtingscontracten. Daarbij worden zelfs een aantal schepen bij naam genoemd: De Raven, De Jonghe Raven, De Bonte Raven, De Jonghe Swarte Raven, De Nieuwe Raven en De Beetser Raven! Met deze schepen werden zout, hout, etc. vrachtvaarten uitgevoerd naar o.a. de Oostzee, Engeland,  Rusland, Portugal en Spanje. Interessant te beseffen, dat dit gebeurde tijdens de 80-jarige oorlog!
In deze studie is gevonden dat van alle 59 afstammelingen Ravens, geboren voor 1700, er 20 schippers waren, waarvan 3 commandeurs bij de walvisvaart. Vanaf de derde generatie na Pieter Jansz Raven keren steeds meer van hen terug naar een landleven, meest als agrarier in de omgeving van Hoorn, Edam en Enkhuizen en verspreiden zich later steeds verder landinwaarts.
Zie ook de scans van de eerste pagina's van dit boek met veel details over personen en schepen.