Website Familie Westerink

Familie WESTERINK Geschiedenissen

Gereformeerde Kerk Leidschendam

In 1906 bespraken enkele gereformeerden inDe Gereformeerde Kerk aan de Damlaan, Leidschendam, 1909 Leidschendam de mogelijkheid om ter plaatse een eigen kerk op te richten. Op dat moment waren zij nog aangesloten bij de gereformeerde gemeente van Voorburg. Het duurde tot eind 1908 voor het kerkgenootschap er kwam. Daarmee kreeg het overwegend rooms-katholieke Leidschendam er naast de hervormde gemeente een derde kerkgenootschap bij. Op 4 oktober 1908 bevestigde dominee R.M. Westerink van Voorburg de eerste kerkenraad, bestaande uit twee ouderlingen en twee diakenen. Het aantal gemeenteleden bedroeg toen omstreeks 60 op een totale bevolking van 3363 inwoners (1,8 procent).
Naast onvrede over de prediking van de overigens rechtzinnige hervormde predikant R. Visscher was het vooral het ruimtegebrek in het Voorburgse kerkgebouw aan de Voorhofstraat dat hen hiertoe bracht.

Uit: http://www.erfgoedleidschendam.nl/jaargang-1999/21-angstige-mensen-grote-daden

Vuyks Sleepdienst

Leendert Gerrit Vuyk was expediteur bij de American Petroleum Company toen hij in 1894 van zijn spaargeld een sleepbootje liet bouwen en een nieuwe havensleepdienst begon, bescheiden van opzet, maar die zo floreerde dat na vijf jaren reeds vijf sleepboten nauwelijks aan de opdrachten konden voldoen.
In 1990 werd deze sleepdienst omgezet in de Internationale Sleepdienst N.V.
Eind 1901 werd de bestaande Sleepdienst Hoek van Holland overgenomen.
Na een intern konflikt (over werken op zondag..) stapte hij uit deze onderneming tesamen met zijn zoon Leendert en begon een eigen onderneming: Vuyks Sleepdienst.
Na zijn overlijden in 1910 werd de onderneming voortgezet door zijn zoon Leendert Vuyk en ging in 1912 weer samen met de Internationale Sleepdienst, waarvan hij in 1914 directeur werd. Er waren toen al 33 havensleepboten en 7-8 zeesleepboten.
In 1923 kwam het tot een fusie met concurrent L. Smit & Co: L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst.
Hoofdkantoor werd het kantoor van L. Smit & Co aan het Westplein.
Het kantoor van de International Sleepdienst aan de Willemskade bleef daar gevestigd voor de rivierdienst.

Uit: Kwartierstaat N.P.J.Vuyk 1883

Scheepswerf A. Vuyk & Zonen

Scheepswerf A.Vuyk & Zonen te Capelle a/d IJssel werd in 1872 opgericht door Adrianus Vuyk, scheepsbouwmeester. Aanvankelijk werden alleen kleinere houten binnenvaartschepen gebouwd. Ook veel Duitse rijnrederijen lieten hun schepen bij Vuyk bouwen. In 1897 werd door Adrianus Vuyk een stuk grond aangekocht, dat enkele kilometers hogerop aan de IJssel was gelegen. Het terrein was van de voormalige Scheepswerf Van Dijk, die failliet was gegaan. Hier liet Vuyk een scheepshelling aanleggen, waarop het eerste zeegaande schip werd gebouwd voor een Engelse opdrachtgever.
Bij de jaarwisseling 1905 - 1906 worden de drie zonen in het bedrijf opgenomen : Leendert, Pieter en Wouter en werd de firma A. Vuyk & Zonen wordt opgericht. In 1910 overlijdt Adrianus Vuyk en wordt het bedrijf op de oude voet voortgezet door de drie broers.
De economische terugval na 1918 leidde tot instorting van de vrachtmarkt en het bedrijf besloot terug te keren tot de bouw van rivierschepen. Niettemin moest in de jaren 1932 - 1934 de nieuwbouwwerf haar poorten helemaal sluiten. Pas in 1936 werd weer het eerste schip na de crisis opgeleverd.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de toenmalige directie door de Duitsers gedwongen gewoon door te gaan met schepen bouwen. Na de oorlog was Vuyk een van de eerste Nederlandse werven met een nieuwbouwopdracht. Het gaat goed met het bedrijf: de orderportefeuille is in de jaren '50 goed gevuld. Donkere wolken pakken zich echter samen. De Nederlandse scheepsbouw gaat de concurrentie van de Aziatische landen voelen. In 1972 moet surseance van betaling worden aangevraagd en in 1979 viel het doek definitief voor de scheepswerf.

Uit: http://www.nedships.nl/Content/Werf/vuijk.html