Genealogie

Onze direkte Voorouders

 

Wat is er te vinden?

 • Klik ..., een web-database toepassing met vele mogelijkheden voor het  bekijken van gegevens van personen, gezinnen, voorouders en afstammelingen.

  NB:
  Wissel in ... tussen de gegevens van de families Westerink en Dop via het Welkomstpagina icoon

 • Klik boven de tabs Familie Westerink en Familie Dop voor meer informatie en familiegeschiedenissen.
 • Stuur ons Uw vragen, aanvullingen en correcties! email

Waar komt onze informatie vandaan:

 • Voornamelijk gebaseerd op de publicaties van mijn vader en moeder, zoals:
  De families West(e)ri(n)k; G.J. Westerink, Veenendaal 1988
  Kwartierstaat van en door T.H. Westerink-Meijer; Veenendaal 1990
 • Aangevuld met informatie die tegenwoordig - veel gemakkelijker dan destijds voor mijn vader en moeder - op internet gevonden kan worden. Met name in Genlias.nl
  Daarnaast zijn er inmiddels ook veel Familie genealogieen met namenindexen op internet gepubliceerd.
 • Overgeleverde informatie/fotoboeken van ouders
 • Waar mogelijk en relevant opgeslagen in FamilyTreeMaker bestanden, die de bron zijn voor de ... applicatie op internet.

Over informatiebronnen, algemeen:

 • Sinds 1811 worden familienamen geregistreerd.
 • Voor die tijd worden - in doopboeken, huwelijksboeken, overlijdensboeken, notariele aktes, etc. - voornamelijk patroniemen gebruikt, soms aangevuld met al bestaande"Familie"namen. Sommige van die namen zijn meer of min toevallig, bijvoorbeeld naar beroep of naar de naam van een boerderij. Deze namen worden dan, min of meer ad-hoc, gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen met dezelfde naam.
  Veel informatie is al gedigitaliseerd met indexen waarin via internet gezocht kan worden. Jammer genoeg nog steeds erg gefragmenteerd: In soort, in de tijd en door wie de informatie beschikbaar wordt gesteld. Soms zijn dit zelfs personen, die de indexen zelf gemaakt hebben voor hun eigen onderzoek en dan op internet ter beschikking hebben gesteld.
 • Veel bugerlijke stand gegevens zijn op Genlias terug te vinden, alhoewel ook hier niet compleet. Daarbij komt nog dat recente gegevens (al van voor 1945!) niet opgenomen zijn vanwege "privacy" redenen...

Over Generaties:

De aantallen Voorouders nemen met machten van 2 toe met de opeenvolgende generaties!

Ouders: Generatie 1: 2
Grootouders: Generatie 2: 4
Overgrootouders: Generatie 3: 8
Generatie 4: 16
Generatie 5: 32
Generatie 6: 64
Generatie 7: 128
Generatie 8: 256
Generatie 9: 512
Generatie 10: 1024, etc.